Giới thiệu

 

Danh sách Đội ngũ Giảng viên

Đăng ngày: 21-04-2014; 2151 lần đọc

Đội ngũ Giảng viên - Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế

NGUYỄN HUY THUẦN

Năm sinh: 19/08/1980 Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên Điện thoại: +84-912-336-220 Email: thuanbiochem@gmail.com Quê quán: Hà Nội

Tiến Sĩ. VŨ THỊ TÚ ANH

Bộ môn Văn học dân gian và cổ trung đại, khoa Ngữ Văn, đường Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam; Email: tuv@hawaii.edu; ĐT (CQ): 0280 3851690; DĐ: 0914502015

GS.TS. TRẦN NGỌC NGOẠN

Bộ môn Sinh Thái và Bảo vệ thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam -- Email: tnngoan@gmail.com; ĐT (CQ): 0280 3652 334; DĐ: 0988396577

ThS. Nguyễn Hữu Nghị

Bộ môn công nghệ thực phẩm, khoa công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam Email: nghitr@yahoo.com; DĐ: 01666633988

ThS. BÙI THỊ KIỀU GIANG

Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: kieugiang_bkg@yahoo.com.vn; ĐT (CQ): 0280 3653 188; DĐ: 0983368666.

ThS. Nguyễn Văn Hiểu

Bộ môn Trắc địa và GIS&Viễn thám, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: hieu_tn2002@yahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3753 035; DĐ: 0904 031 103

TS. NGUYẾN THỊ DUNG

Bộ môn Toán - Lý, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: xsdung0507@yahoo.com; Tel (Office): 0280 3654 817; Mobile : 0912 050 764

TS. TRẦN THỊ THU HÀ

Bộ môn Điều tra quy hoạch rừng, Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: ha.tran2007@gmail.com; DĐ: 0915047167

Giáo Sư.Tiến Sỹ. NGUYẾN THẾ ĐẶNG

Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Tài Nguyên và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: nthedang@yahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3654 649; DĐ: 0982 343 519

Giảng viên chính, Tiến sỹ. TRẦN VĂN ĐIỀN

Bộ môn Di truyền giống – Sinh lý Sinh hóa Thực vật, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: tranvandientn@gmail.com; ĐT (CQ): 0280 3852912; DĐ: 0912151016

ThS. Nguyễn Hữu Thọ

Bộ môn Khuyến nông, Khoa Khuyến nông và Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Việt Nam - Điện thoại: 0280 3 656 635; DĐ: 0912 530 872; Email: huutho01@yahoo.com

TS. ĐỖ THỊ NGỌC OANH

Bộ môn Sinh lý-sinh hóa-Di truyền- Giống , Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: dongocoanh@gmail.com; ĐT (CQ): 0280 3851424; DĐ: 01686 702 448

ThS. VŨ THỊ HỒNG HẠNH

Bộ môn Vật lý Đại Cương, Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư Phạm Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: honghanh12b@gmail.com; ĐT (CQ): 0280 3856 893; DĐ: 0989 920 618

TS. ĐẶNG QUÝ NHÂN

Bộ môn Cây Lương thực & Cây Công nghiệp, Khoa Nông học trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: ndangquy@ahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3851 424; DĐ: 0913 886 834

TS. NGUYẾN ĐỨC NHUẬN

Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: ducnhuan2003@yahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3753035; DĐ: 098 6886 098

TS. NGUYẾN HƯNG QUANG

Bộ môn Cơ sở, Khoa Chăn Nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: hungquangcnty@yahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3852 923; DĐ: 0985 588 164

PGS.TS. ĐỖ THỊ LAN

Bộ môn Khoa học va quản lý môi trường, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: lantnmt@gmail.com; ĐT (CQ): 0280 3753035; DĐ: 0983640105

ThS. NGUYẾN LAN HƯƠNG

Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ va Tin học Ứng dụng,Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: lanhuong_tuaf@yahoo.com; ĐT (CQ): 0280 3653188; DĐ: 01686323307

Xem tiếp >>>