Giới thiệu

 

Kết quả thi

Đăng ngày: 09-05-2014; 2484 lần đọc

Thông tin về kết quả thi sẽ được thông báo vào cuối mỗi khóa học.

Sau khi mỗi khóa học kết thúc sẽ có bài thi cuối khóa đánh giá khả năng của học viên. Kết quả của khóa học sẽ được thông báo tới từng học viên qua điện thoại và email để học viên nhận thấy mình đã tiến tới cấp độ nào, cần học thêm những gì để nâng cao khả năng tiếng Anh của mình.