Giới thiệu

 

Ưu đãi cho học viên

Đăng ngày: 09-05-2014; 2775 lần đọc

Những ưu đãi cho học viên

Học viên tham gia đầy đủ khóa học, có tinh thần xây dựng bài sẽ được các giảng viên và trợ giảng giúp đỡ vào bất kỳ thời gian nào trong giờ hành chính nếu muốn hỏi thêm về bài học hoặc kiến thức mở rộng về tiếng Anh.