Giới thiệu

 
Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ tiếng Anh (Ph.D.E)

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ tiếng Anh (Ph.D.E)

19/05/2014 11:22

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ tiếng Anh (Ph.D.E) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Batangas, Philippines

  Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục (Ph.D.Ed.M)

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục (Ph.D.Ed.M)

19/05/2014 11:19

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản lý Giáo dục (Ph.D.Ed.M) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA)

19/05/2014 11:07

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh - Đại học Tổng hợp Laguna

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh - Đại học Tổng hợp Laguna

19/05/2014 11:16

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh - Đại học Tổng hợp Laguna

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh (MATE)

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Tiếng Anh (MATE)

19/05/2014 11:03

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ tiếng Anh (MATE) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Môi trường (MSES)

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Khoa học Môi trường (MSES)

19/05/2014 10:48

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Khoa học Môi trường (MSES) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (MA.Ed.M)

Khung Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (MA.Ed.M)

19/05/2014 10:46

Khung chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Giáo dục (MA.Ed.M) liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Philippines

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BSBA)

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BSBA)

19/05/2014 10:39

Khung chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Kinh doanh (BSBA) chương trình liên kết giữa Đại học Thái Nguyên và Đại học Tổng hợp Southern Luzon, Phili...

Tổng quan về Công tác Liên kết Đào tạo

Tổng quan về Công tác Liên kết Đào tạo

19/05/2014 08:53

Liên kết đào tạo (LKĐT) là một mô hình trong giáo dục nhằm tạo cơ hội học tập cho toàn xã hội. Nhờ cách làm này, nhiều người ở vùng sâu, vùng xa; nhiề...

Page 1/1 <1>