Giới thiệu

 
Quyết định thu học phí đối với sinh viên CTTT năm 2014

Quyết định thu học phí đối với sinh viên CTTT năm 2014

24/10/2014 11:10

Quyết định về việc quy định mức học phí đào tạo hệ chính quy CTTT ngành Khoa học và Quản lý Môi trường năm học 2014 - 2015

Quy định đảm bảo trình độ ngoại ngữ sinh viên Chương trình tiên tiến

Quy định đảm bảo trình độ ngoại ngữ sinh viên Chương trình tiên tiến

13/08/2014 16:24

(Ban hành kèm theo Quyết định số 923 ngày 01/10 /2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)

Quy trình thủ tục cho sinh viên đi học tập trao đổi và thực tập tại nước ngoài

Quy trình thủ tục cho sinh viên đi học tập trao đổi và thực tập tại nước ngoài

13/08/2014 15:32

Khi sinh viên CTTT muốn tham gia học tập trao đổi tại nước ngoài cần thực hiện các thủ tục như sau

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học và Quản lý Môi trường CTTT

Chuẩn đầu ra ngành Khoa học và Quản lý Môi trường CTTT

11/08/2014 14:58

I. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH 1.1. Giới thiệu chung - Ngành đào tạo: Khoa học và Quản lý Môi trường - Tên tiếng Anh: Environmental Science and Man...

Mẫu viết Đề cương nghiên cứu và luận văn cho sv CTTT

Mẫu viết Đề cương nghiên cứu và luận văn cho sv CTTT

21/07/2014 17:27

Gửi các bạn sinh viên CTTT mẫu viết Đề cương nghiên cứu và luận văn tốt nghiệp

Page 1/1 <1>