Giới thiệu

 
NCS. Hà Minh Tuân

NCS. Hà Minh Tuân

01/09/2014 22:59

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên -- Email: haminhtuan@tuaf.edu.vn

Dr. Duong Thi Thuy

Dr. Duong Thi Thuy

15/08/2014 16:14

Dept of Environmental Hydrobiology, Institute of Environmental Technology (IET), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), 18 Hoang Quoc Viet ...

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết

24/06/2014 11:28

Lý lịch khoa học

ThS. Hoàng Thị Ngọc Điểm

ThS. Hoàng Thị Ngọc Điểm

18/06/2014 16:34

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Hoàng Thị Ngọc Điểm Ngày tháng năm sinh: 10-6-1981 Địa chỉ: Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam Chức vụ: Tổ ...

TS. Nguyễn Thanh Hải

TS. Nguyễn Thanh Hải

18/06/2014 10:04

Năm sinh: 01/04/1980 Địa chỉ: Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Điện thoại: 0983.090.796 Email: nguyenthanhhaitn@gmai...

ThS. TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

ThS. TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT

12/05/2014 09:17

Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt...

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

12/05/2014 09:08

Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Tài Nguyên môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Na...

Th.S VŨ KIỀU HẠNH

Th.S VŨ KIỀU HẠNH

12/05/2014 09:05

Trung tâm LK Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam - Email: luckytn8...

ThS. VĂN THỊ QUỲNH HOA

ThS. VĂN THỊ QUỲNH HOA

12/05/2014 09:04

Bộ môn Ngoại ngữ, Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ...

TS. Hoàng Thị Bích Thảo

TS. Hoàng Thị Bích Thảo

12/05/2014 09:03

Bộ môn Di truyền-Giống-Sinh lý-Sinh hóa, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, ...

Page 1/4 <1234>