Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí

Chức năng - Nhiệm vụ

Đăng ngày: 26-04-2014; 17485 lần đọc

Chức năng - Nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế - Trường Đại học Nông Lâm

1. Chức năng:

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm trong lĩnh vực liên kết đào tạo quốc tế, tư vấn du học, thực tập sinh và đào tạo tiếng Anh;

- Tổ chức xây dựng, thực hiện và quản lý các chương trình đào tạo của trung tâm.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện chương trình liên kết ở các bậc Đại học và Sau Đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ);

- Trao đổi sinh viên, giảng viên;

- Khai thác học bổng và tư vấn du học;

- Thực tập sinh;

- Tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ, tập huấn / đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ trong và ngoài nước;

- Tìm kiếm, thiết lập quan hệ hợp tác quốc tế với các cơ sở giáo dục, trường đối tác từ đó xây dựng các dự án quốc tế

Tin mới hơn

Tin cũ hơn