Nhập thông tin để nhận tư vấn miễn phí

Cơ cấu Tổ chức Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế

Đăng ngày: 26-04-2014; 15464 lần đọc

Sơ đồ Cơ cấu Tổ chức - Thông tin cán bộ Trung tâm Đào tạo & Phát triển Quốc tế

THÔNG TIN CÁN BỘ CỦA TRUNG TÂM

BAN GIÁM ĐỐC

CHƯƠNG TRÌNH

TIÊN TIẾN

TỔ

TIẾNG ANH

TỔ

THỰC TẬP SINH

TỔ

DU HỌC & LKĐT

TỔ

TỔNG HỢP

Tin mới hơn

Tin cũ hơn